சீறிப் பாயும் காளைகள்..


பொங்கலையொட்டி நாகர்கோவில் அருகே வட்டக்கரை அருகே நடந்த காளை மாட்டு வண்டி போட்டியில் சீறிப் பாயும் காளைகள்..திருவட்டாறு சிந்துகுமார் Posted by திருவட்டாறு சிந்துகுமார்

Reporter at Kumudam No.1 Tamil Weekly

views: 964